Ochrana dřeva

Při správném použití je dřevo velmi odolný materiál. Aby byla zaručena dlouhá životnost dřevostaveb, musí plánování stavby obsahovat koncepci ochrany dřeva, sestávající z projektových a konstrukčních opatření. Kde je to vhodné, je třeba zvážit preventivní chemickou ochranu dřeva, organizaci stavebního procesu a také správný výběr materiálu.

 • Obecně by měla být upřednostněna konzervace dřeva během stavby.
 • U interiérových aplikací je třeba se vyvarovat chemických opatření na ochranu dřeva.

Ochrana dřeva se řídí evropskou normou EN 335. V úvahu je nutné vzít také národní normy (např. DIN 68800-1). Chemickou konzervací dřeva lze zabránit pouze riziku napadení houbami a hmyzem, nikoli však změnám tvaru a jejich následkům. Ani ta nejdůkladnější chemická konzervace dřeva by neměla vést k nedbalému návrhu a konstrukci.

Pokud je to možné a ekonomicky a ekologicky rozumné, chemické ochraně dřeva se lze vyhnout použitím odolných dřevin.

Víte, že...
Víte, že...
Víte, že...

Hlavní pozornost by měla být věnována zamezení netěsností v plášti budovy, aby se vyloučila možnost poškození konstrukce v důsledku

 • vnikání nežádoucí vlhkosti netěsnostmi ve vnějším plášti
 • Kondenzace na studených vnějších vrstvách v důsledku pronikání teplého, vlhkého vnitřního vzduchu (konvekce) musí být vyloučena.

Důležitá stavební a konstrukční opatření

Zohlednění převažujících klimatických vlivů při výběru typu konstrukce a konfigurace (např. ochrana fasády vhodným přesahem střechy, přístřešky apod.).

 • Speciální ochranná opatření pro citlivé komponenty, jako jsou okna, na straně vystavené klimatickým jevům
 • Zamezení přímému kontaktu s vlhkými součástmi a zemí, jako je stříkající voda, poletující sníh atd.
 • Zamezení tepelným mostům způsobeným stavebním materiálem a geometrií – nebezpečí kondenzace.
 • Použití suchého dřeva. Pro plně izolované součásti by se měly používat prvky z masivního konstrukčního dřeva, lepené lamelové rošty nebo I-nosníky a materiály na bázi dřeva s obsahem vlhkosti 15 ± 3 %.
 • Nosné dřevěné prvky by měly být chráněny před hmyzem a zpřístupněny pro kontrolu. Pod střechami je osvědčeným opatřením na ochranu dřeva proti škodám způsobeným hmyzem použití dřeva vysušeného v sušárně.
 • Je třeba zajistit extrémně pečlivou konfiguraci vzduchotěsné vrstvy.
 • Přednost by měly mít paropropustné konstrukce s vysokým potenciálem odpařování.