Protipožární ochrana

Doklad o dostatečné protipožární ochraně hraje důležitou roli, když se stavebník rozhodne pro dřevostavbu. Požadavky na požární ochranu jsou obvykle stanoveny v národních stavebních předpisech vycházejících ze směrnice EU o stavebních výrobcích (CPD), budoucího nařízení o stavebních výrobcích (CPR).

Stavební materiály

Desky EGGER OSB a EGGER DHF s tloušťkou desky 9 mm a hustotou > 600 kg/m³ jsou zařazeny do evropské třídy reakce na oheň Euroclass D-s2, d_ – normální hořlavost dle EN 13986 bez dalšího testování (CWFT).

Desky EGGER DHF jsou zařazeny do třídy Euroclass C-s2, d0 podle klasifikační zprávy v souladu s EN 13501-1. S2 odpovídá klasifikaci „s omezenou tvorbou kouře“ a d0 odpovídá klasifikaci „bez plamenně hořících kapek“.

Následující tabulka ukazuje klasifikaci materiálů na bázi dřeva bez dodatečné protipožární ochrany s ohledem na jejich hustotu a tloušťku v souladu s výrobou v souladu s výrobou a platnými normami EN, bez dodatečných zkoušek, na základě EN 13986:

Deska z materiálu na bázi dřeva

CZ

Minimální hustota dle EN

(kg/m3)

Minimální tloušťka dle EN

(mm)

Označení (kromě podlahy)

Označení podlahy

Dřevotřísková nebo MDF deska

EN 312

600

9

D-s2, d0

DFL-s1

Dřevovláknité desky se střední hustotou

EN 622-3

600
400

9
9

D-s2, d0
E, splňuje

DFL-s1
EFL

Měkké desky

EN 622-4

250

9

E, splňuje

EFL

Dřevovláknité desky se střední hustotou (MDF)

EN 622-5

600

9

D-s2, d0

DFL-s1

OSB

EN 300

600

9

D-s2, d0

DFL-s1

Klasifikaci materiálů na bázi dřeva lze zlepšit zvláštní úpravou.

Klasifikace umožněné těmito opatřeními jsou třída Euroclass B nebo C pro materiály na bázi dřeva. Ošetření lze provádět pomocí specifických přísad během výroby materiálů na bázi dřeva nebo s vhodnou povrchovou úpravou. Obecně platí, i v případě dalších vylepšení, že celá konstrukce musí být testována a klasifikována.

Přehled klasifikace podle třídy EUROCLASS

Následující tabulka porovnává možné klasifikace materiálů podle EN 13501-01 s dříve platnými národními klasifikacemi materiálů.

Euro třídaTypické materiályPředchozí národní klasifikace  
  

AT

BE

DK

FI

FR

DE

GR

IT

NL

NO

PT

SK

ES

SE

CH

GB

B

Obtížně zápalné materiály na bázi dřeva

B1

A2

A

1/l

M1

B1

3

0,1

1

ln1

M2

B

M1/

M2

I

-

0/1

C

Obklad stěn ze sádrovláknité desky

>B1

A3/

A4

-

1/lI

M2

-

3

1

2

ln2

M3

B

M3

II

-

1

D

Nezpracované dřevo a materiály na bázi dřeva

B2,

B1

A3/

A4

B

1/-

M3/

M4

B2

4

3

3

ln2

M4

C2

M3/

M4

III

-

3

E

Dřevovláknitá deska s nízkou hustotou

B3

(B2, B1)

A4

U

U

M3/

M4

B3

/B2

4

4

4/5

U

-

C3

M4

U

-

4

Stavební součásti

Předpisy požární ochrany pro dřevěné stavební součásti vycházejí z evropských předpisů, které definují odpovídající cíle ochrany (např. REI). Na základě klasifikace součásti v kombinaci se standardizovanou definicí doby odolnosti (30, 60, 90 atd. minut) lze přímo odvodit její výkon.

  • R: nosnost
  • E: zděná příčka (izolace proti kouři a plamenům)
  • I: izolační efekt
  • M: mechanické namáhání protipožárních stěn
  • K: kritérium kapsle

Například:

Stěnovou konstrukci s výsledky testu 96 minut (R), 75 minut (E) a 40 minut (I) lze klasifikovat takto: REI 30 / EI 30 / E 60 / R 90. Klasifikace požární odolnosti stavebních součástí vychází z EN 13501-2. Pro specifické aplikace mohou být vyžadovány další národní doklady o použitelnosti.